top of page

בשנת 1996 כאשר עבדתי בחברה להגנת הטבע הכנתי מדריך לקומפוסטציה ביתית. מדריך זה היה מהראשונים בארץ והוכן במסגרת  הקמת הפורום לטיפול משולב בפסולת מוצקה. המדריך לא הוצא לדפוס אך פורסם בקהל מצומצם. אני שמחה לתת לו היום את הכבוד המגיע לו באתר זה.

מיכל הקומפוסטציה הוכן בהנחייתי על ידי חברת "דלקול" שהייתה חברה בפורום. האיורים והעיצוב נעשו בהנחייתי על ידי הגרפיקאי מיקי וייס.

ניצן לוז: ייעוץ סביבתי, חינוך סביבתי, קיימות, פרוייקטים , הפרדת פסולת, הפרדת אריזות, פסולת אורגנית, מיחזור, איכות סביבה, הפרדה במקור 

bottom of page