top of page

הפרדה במקור בראש פינה

הפרדת אריזות בכרמיאל 

הפרדה במקור בזכרון יעקב

 

סיור - תכנית השרים בבי"ס שחר

 בקרות בגנים ירוקים

סביבה שווה" - תמונות לפני ואחרי"
נקודה 1 אחרי 2.jpg
נקודה 1 לפני 6.jpg
אתר סמיע אחרי 2.jpg
אתר סמיע 1.jpg

ניצן לוז: ייעוץ סביבתי, חינוך סביבתי, קיימות, פרוייקטים , הפרדת פסולת, הפרדת אריזות, פסולת אורגנית, מיחזור, איכות סביבה, הפרדה במקור 

bottom of page