במסגרות חינוכיות שונות הכנתי תכניות לימוד והדרכתי צוותי מורים להכנת תכניות לימוד אלו.

חלקים מתוכניות לימודים שהוכנו על ידי או בהנחייתי בתחום החינוך הסביבתי מוצגות כאן:

עמוד ראשון תלב"ס קיימות

חלק מתכנית לימודים שנתית

ניצן לוז: ייעוץ סביבתי, חינוך סביבתי, קיימות, פרוייקטים , הפרדת פסולת, הפרדת אריזות, פסולת אורגנית, מיחזור, איכות סביבה, הפרדה במקור 

Posts are coming soon
Stay tuned...