top of page

ליצירת קשר:

טלפון: 077-4401560

טלפון נייד: 054-7232349

דואר אלקטרוני: nitsanluz@gmail.com

תפיסת עולם

 

.זה למעלה מעשרים שנה שאני פועלת, יוזמת ומייעצת בתחומי איכות הסביבה

במהלך שנים אלו צברתי נסיון מקצועי רב במשרד להגנת הסביבה, ברשויות מקומיות ומזה מספר שנים כיועצת עצמאית לרשויות מוניציפליות, ארגונים סביבתיים, עמותות ועוד.

 

תפיסתי הסביבתית והחזון שמנחה אותי בעבודותי השונות הן פועל יוצא של ההבנה שהחיים המודרנים מייצרים עומס גדול על כדור הארץ ועלינו למצוא דרכים חלופיות שישאירו משאבים גם לדורות הבאים. הכלכלן קנת בולדינג הבחין בין "העולם הישן" בו היו מעט בני אדם, טכנולוגיות פשוטות ומרחב ומשאבים בלתי מוגבלים ובו התנהלה כלכלת בוקרים, לבין "העולם החדש" הצפוף והמתדלדל במשאבים בו צריכה להתנהל כלכלת חללית. אי אפשר לחיות כמו קאובוי בתוך חללית.

 

עם זאת, הפתרון לא יגיע בכפיה או בויתור גורף על האפשרויות שהעידן הנוכחי מעמיד לפנינו. מראשית צעדי בתחום, בכל הדרך המקצועית שעשיתי ובפרוייקטים השונים שניהלתי, גישתי היא ששינוי אמיתי מגיע מהבנה ויצירת מרחב מאפשר ומכבד את ה"צרכנים". ההתקדמות נעשית בצעדים, לעיתים קטנים, ולא מהנחיות שהציבור אינו יכול לעמוד בהן.

 

במהלך השנים שאני פעילה בתחום ניתן לראות כיצד הנושא הסביבתי עולה על סדר היום בעולם ובישראל ועימו גם ההבנה של הצורך במציאת פתרונות. הדחיפות של הנושא מובנת היום לכל מובילי הדרך,  ראשי רשויות, מנהלי אגפי סביבה, פעילים ומנהיגים חברתיים. ביכולתי לסייע למנהיגים המעוניינים להפוך את החזון הסביבתי למציאות בת קיימא. שינוי מערך הפסולת בעיר, קידום בתי ספר לבתי ספר ירוקים, תכניות להתייעלות אנרגטית, כל אלו ועוד הם צעדים ראשונים בדרך לשינוי הגדול. בתחומים אלו עסקתי באינטנסיביות בשנים האחרונות ואשמח לקדם פרוייקטים דומים.

 

טיפול בפסולת

 

במדינת ישראל  קיים חוסר בשטחי הטמנה.

אנו חיים במדינה קטנה וצפופה ועלינו למצוא דרכים חלופיות לטיפול בפסולת שלנו.

 

כאשר אנחנו בוחנים את הרכב הפסולת בישראל אנו מבחינים שמעל 70% מהפסולת היא מסוג שניתן לטפל בו בדרכים חלופיות להטמנה.

הפרדה במקור, צמצום כמויות, מיחזור והשבה הן רק חלק מהדרכים.

 

 

מתוך סקר הרכב אשפה 1995

הטיפול בפסולת הוא באחריותה של הרשות המקומית. הפרדת הפסולת דורשת שינויים התנהגותיים ותפעוליים.

בפעילותי ברשויות המקומיות אני מובילה הן את מערך ההסברה שיוביל לשינויים ההתנהגותיים והן את התכנון שיאפשר את השינויים התפעוליים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניצן לוז

חינוך סביבתי

 

דיוויד אור במאמרו

"חינוך לשם מה"

מונה מספר רב של

התדרדרויות סביבתיות

עקב פעילותו של האדם.

בהמשך הוא כותב: 

"מן הראוי לציין שלא מדובר בעבודתם של אנשים חסרי השכלה, נהפוך הוא, במידה רבה זוהי תוצאת פועלם של בעלי תארים אקדמים ומשכילים"

 

מטרתו של החינוך הסביבתי אינה רק הקניית ידע בתחום . במקרים רבים מטרתו היא חזרה לפליאה מהטבע וכן להבנת השלכת תבונת האדם על הסביבה.

התפיסה העומדת במרכז החינוך הסביבתי היא שהאדם הוא חלק מהעולם ואינו אדונו.

 

בהעברת המסרים הסביבתיים עלינו לוודא שאיננו יוצרים חששות או התנגדויות אלא מעודדים את השותפים לפעילות סביבתית חיובית .

 

בתחום החינוך הסביבתי אני מובילה תהליכים בבתי ספר, בגנים, במועצות מקומיות ובמסגרות ציבוריות שונות.

 

 

 

 

 

 

 

 

ניצן לוז: ייעוץ סביבתי, חינוך סביבתי, קיימות, פרוייקטים , הפרדת פסולת, הפרדת אריזות, פסולת אורגנית, מיחזור, איכות סביבה, הפרדה במקור 

bottom of page